Back to top

Aktuality

10.část úkolů 18.-22.5.2020 - 4.B

Milé děti,

posílám další část úkolů.

Český jazyk - SLOVESA - pracovní sešit str. 25. Posílám e-mailem ještě 2 pracovní listy, pečlivě si je přečtěte a do cvičného sešitu vypracujte cvičení 3 a, b, c, d. Na listě ZVRATNÁ SLOVESA vypracujte cvičení 3, 4 a, b. V modrém malém sešitě pracujte na str. 35.

Matematika - geometrie str. 44 - SOUMĚRNÉ ÚTVARY. Minutovky str. 8, 9, 10 - násobení a dělení do milionu.

V úterý a ve čtvrtek se nezapomeňte v 9 hod. připojit! Budeme procvičovat český jazyk a matematiku.

9.část úkolů 11.-15.5.2020 - 4.B

Milé děti,

posílám další část úkolů na tento týden.

Český jazyk - pracovní sešit str. 24 - SLOVESA. Na e-maily posílám list, kde si zopakujete vše, co už víte o slovesech.Cvičení 1,2,3 si napište do cvičného sešitu. V modrém sešitě pracujte na str. 34.

Matematika - pracovní sešit str. 22 - PRÁCE S DATY, geometrie str. 43 - SOUMĚRNÉ ÚTVARY, minutovky str. 31.

Přírodověda - str. 54 - ROSTLINY V OKOLÍ LIDSKÝCH OBYDLÍ. Udělej si výpisky a ke každému druhu zeleniny si nakresli obrázek.

8.část úkolů 4.-7.5.2020 - 4.B

Milé děti a rodiče,

Prostřednictvím e-mailů Vašich rodičů jsem zaslala dotazník, zda budete navštěvovat od 25. 5. školu. Bližší informace sledujte na stránkách školy.

Úkoly:

Český jazyk - pracovní sešit str. 30 - SLOH - Nezapomeňte své mamince pěkně popřát nebo dát nějakou kytičku, obrázek, nebo ji potěšit tím, že jí s něčím pomůžete. (Maminky mají v neděli 10. 5. svátek.) V modrém sešitu si udělejte str. 33.

Fialový čtvrtek

Čtvrteční online výuku měla třída 5. C v barvě fialové. Fialová je barvou velmi pěknou, v době karantény je však poměrně těžké ji najít v šatníku. I tak se však některým podařilo tento poklad objevit ve své, či ve skříni jiného člena rodiny. Přikládáme koláž reportážních fotografií úspěšných hledačů.

PLÁN OTEVŘENÍ ŠKOLY

Vážení rodiče,

v minulých dnech a týdnech přešla celá škola na online výuku. Vše je nové jak pro žáky a vás, rodiče, tak i pro nás, učitele.  Chtěl bych Vám moc poděkovat za spolupráci a pomoc v této složité situaci. Velmi oceňuji Vaši práci a věřím, že to společně zvládneme!

Dle vyhlášky vydané MŠMT dne 27. 4. a navazujícím nařízení se dveře školy otevřou dne 11. 5. pro žáky 9. tříd a 25. 5. pro žáky 1. stupně. Návrat žáků do školy bude až do začátku hlavních prázdnin dobrovolný, ne tedy povinný.

Pokyn k organizaci výuky od 25. 5. 2020 zde:         čestné prohlášení:

Váš zájem o zařazení dítěte do vzdělávání posílejte e-mailem třídnímu učiteli nejdéle do neděle 10. 5.

Děkujeme.

Stránky