Back to top

Hlavní aktuality

 

ŽÁDOSTI O OČR

Vážení rodiče,

vláda prodloužila dobu, po kterou bude možné ošetřovné pobírat, a zvýšila maximální věk dítěte pro čerpání. Více níže...

Tiskopisy žádostí máme připravené a můžete si je vyzvedávat v kanceláři školy v čase 8 - 12. Pokud chcete žádost zaslat elektronicky (musíte mít doma možnost si žádost vytisknout a podepsat), je to možné. V tomto případě pište na e-mail: reditel@zsbroumovska.cz.

Aktuální informace o OČR z ČSSZ zde: nové informace OČR

UZAVŘENÍ ŠKOLY

Ministerstvo zdravotnictví svým opatřením ze dne 10. 3. ZAKAZUJE osobní přítomnost žáků ve všech základních a středních školách v ČR.

V souvislosti s tímto opatřením bude naše škola AŽ DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA PRO VŠECHNY ŽÁKY.

Školní jídelna bude po dobu uzavření školy uzavřena také.

Od pondělí 16. 3. budeme vydávat potvrzení na žádost o OČR pro rodiče žáků, kteří nemají hlídání (platí pro žáky do 10 let věku). Potvrzení nemusíte nikde shánět, budeme je mít pro vás připravená.

V pondělí 16. 3. se koná provozní rada zaměstnanců, kde stanovíme další postup

Základní opatření Krajské hygienické stanice + doporučení MŠMT

Aktuální vyjádření KHS ze dne 4. 3. k opatřením ve školách a zahraničním cestám zde: VYJÁDŘENÍ KHS

Základní opatření KHS k prevenci šíření onemocnění koronavirem (COVID - 19) najdete zde: OPATŘENÍ KHS

Všichni žáci byli poučeni.

Doporučení MŠMT: Co dělat, když přicestuji z oblastí zasažených koronavirem?

RELAX VE ŠKOLE

Vážení rodiče,

v minulých dnech jsme pro naše žáky vybudovali čtenářské a relaxační koutky. Díky finančnímu přispění SRPŠ jsme na chodbách zřídili zatím tři zóny a další dvě ještě plánujeme. Koutky by měly sloužit žákům především o přestávkách a při čekání na kroužky. Ve spolupráci s Krajskou knihovnou v Liberci jsme tato místa vybavili regály s knížkami a časopisy, žáci si ale mohou nosit i drobné deskové hry.

Díky ukončené rekonstrukci školy se nám také podařilo realizovat učebnu pro čtenářské dílny, výchovné besedy a třídnické hodiny. Ta je vybavena kobercem a meditačními polštáři. Protože polštářům děti začaly říkat bobky, nazvali jsme učebnu pracovním názvem „bobkárna“. Fotky zde: fotky.

Věříme, že obě dvě výše zmíněné akce pomohou žákům k lepšímu vztahu ke škole a zvýší možnosti, jak trávit volný čas i vyučovací hodinu.

PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Všem žákům, kteří se nahlásili na obědy od 25. 5., byla strava automaticky přihlášena. Prosíme o kontrolu přes aplikaci či internet.

Cizím strávníkům není z bezpečnostních důvodů po dobu trvajících hygienických opatření odběr stravy umožněn. Výdej do "kastrůlků" je také zakázán.

Přeplatky v hotovosti budou vraceny první týden v červenci od 8 do 11 hodin. Přeplatky na účet budeme vracet v první polovině července.

Případné dotazy směřujte na: jidelna@zsbroumovska.cz

Stránky

Přihlásit se k odběru Základní škola Broumovská, Liberec RSS