Back to top

2. C

Mgr. Eliška Martinová
třídní učitelka 2.C
eliska.martinova@zsbroumovska.cz

Aktuality třídy

Projekt Finanční gramotnost

Ve čtvrtek se 2. C zúčastnila celodenního projektu během kterého se s odbornicí v oboru učili co je to příjem a výdaj. Dále si žáci vyzkoušeli, jak to chodí v umělecké sféře se získáváním peněz, sami si vyzkoušeli peníze vydělat, ušetřit a poté utratit ve třídním obchodě. K ilustraci Vám poslouží reportážní fotografie z akce.

Námořnický výlet 1. C

Plavčíci z 1. C se ve čtvrtek vydali na plavbu do Zahrádek u České Lípy. Vlakem a pěšky se dostali do zámeckého parku, kde na ně čekala bojovka s pasováním na námořníka a přijetím na palubě světoznámého kapitána Mokrá noha. Následovalo herní odpoledne s opékáním vuřtů.

V závěru výletu se námořníci odměnili nanukem. Cesta vlakem nám příjemně utekla a nikdo se příliš nezděsil naším špinavým vzezřením. 

Můžete si s námi projít znovu náš výlet prostřednictvím reportážních fotografií.

Konečné výsledky sběru papíru

Konečné výsledky dvouleté soutěže za sběr papíru najdete zde: Výsledky sběr 2019 - 2021

40 nejlepších sběračů pojede v pondělí 28. 6. na výlet plný zábavy. Detailní informace obdržíte od vyučujících.

Prosíme o potvrzení účasti, abychom případně mohli oslovit náhradníky.

Všem sběračům moc děkujeme!!

Stránky