Back to top

Družina Renata

Renata Straková
vychovatelka - asistentka pedagoga
renata.strakova@zsbroumovska.cz

Aktuality třídy

Prosinec v ŠD Renata

Navštívili nás čerti s Mikulášem, pochválili nám básničku, výzdobu a pekelnou nástěnku, kterou jsme si pro ně společně připravili. Průběžně jsme si vyprávěli a četli o tradicích českých Vánoc a zvycích, které ve svých rodinách máme. Seznámili jsme se i se zajímavými zvyky jiných zemí v Evropě. Sněhovými vločkami jsme si rozveselili chodbu před hernou a pro náš stromek si vyrobili papírové ozdoby. Dog - dancing  nám přijeli zatančit pejsci Border kolií, které si mohl každý odměnit za povel pamlskem.

Vánoční setkání - 11. 12. 2018

Všichni, kdo na akci dorazili, si mohli užít: tvořivé dílny, družinový jarmark, stánky s vánočními tradicemi v cizích zemích, divadelní představení pátých tříd, bohaté občerstvení, hudební program v atriu i rozsvícení vánočního stromu. Děkujeme všem za účast a přejeme krásné Vánoce!

Podzim v ŠD Renata - reportážní foto

V „rozjezdovém“ září jsme se seznamovali s novým prostředím družiny, prostory areálu školy a pravidly. Společně jsme si udělali tablo mraveniště s mravenečky, kteří nesou naše jména. Při „Jablkohraní“ jsme si pohráli se symbolem podzimu. Naučili se o jablku básničky, barevná jablíčka jsme si namalovali a pro strom ve schodišti vyrobili i jablíčka závěsná. Pro naši celoroční nástěnku odměn si každý nakreslil svůj obrázek, ke kterému průběžně sbírá razítka, aby mohl vždy za tři získat sladkost.

Květen s indiány v ŠD Renata

Celý květen jsme si hráli s indiány. Vyprávěli jsme si o jejich skromném způsobu života v harmonii s přírodou, poznávali jsme jejich kmeny, symboly, lov, rituály. Naučili se indiánské sedmero, a tak se dozvěděli, že už i indiáni měli svá pravidla, která se užívají dodnes. Společně jsme četli z knih o odlišnostech v jejich maskování, bydlení, oblékání. Seznámili jsme se i s jejich způsobem dorozumívání a zkusili si znakovou a obrázkovou řeč. Indiáni nás velmi bavili. Ve skupinách jsme si dali jména kmenů, vyrobili si svůj totem a každý také svou masku z barevných pásek a papírů.

Jaro v ŠD Renata

Duben jsme zahájili svátkem ptactva, vyrobili si závěsné ptáčky a potěšili s nimi u zápisu budoucí prvňáčky. Společně jsme si četli o zpěvných ptácích, poznávali i další druhy ptactva a povídali si o jejich významu života v přírodě. Na nástěnku u schodiště jsme naaranžovali veselou jarní louku s prvními květinami. Vyzdobili jsme si i okna družiny.

Stránky