Back to top

Mgr. Martin Mikuš

Mgr. Martin Mikuš
ředitel školy
reditel@zsbroumovska.cz, 733619032

Obsah uživatele

Jaro v ŠD Renata

Únor jsme si celý udělali masopustní. Vyráběli si masky, povídali si o Masopustu, významu postav průvodu a tradicích oslav před půstem do Velikonoc. Celodružinový společný karneval ještě být nemohl, a tak jsme si udělali svůj, vyzdobili si hernu, tančili a zasoutěžili si. Seznámili jsme se taky s legendou sv.Valentýna, namalovali si "Valentýnky" a navlékli si z nich girlandu. V březnu už jsme s lepším počasím chodili častěji ven. Netradičním zážitkem pro nás byla návštěva sférického kina, v bublině stanu nám byl promítnut naučný film o Severní a Jižní polokouli s vtipnou animací a dabingem. Březen nás provázelo téma Měsíce knihy, kdy nám ve společné četbě starší žáci četli mladším z knihy Lassie se vrací. Povídali jsme si o svých knižních hrdinech, namalovali si je a poskládali si z papíru veselé zvířecí záložky. Se začátkem jara jsme si vyprávěli o probouzení přírody, prvních květinách a návratu stěhovavých ptáků. Prsty si natiskali jarní modřence a vyrobili si čápy na komíně. V dubnu si připomněli Den ptactva, nejen že jsou krásní a je hezké je pozorovat a vnímat jejich zpět, ale i to, jak do přírody patří a je potřeba je chránit a respektovat. Hráli jsme ptačí kvízy, poznávali různé druhy zpěvných ptáčků a každý si mohl nějakého skutečného vybrat pro koláž nebo si svého vymyslet a pojmenovat. Moc se nám koláže povedly a udělali jsme si z nich výstavu v herně i na chodbě. Den s ptáky se nám líbil. Pan sokolník nám přivezl ukázat zástupce ptáků sov, dravců a pěvců. Viděli jsme výra, puštíka a létat káně a krkavce. Dozvěděli jsme se zajímavosti z jejich života a hlavně jak se máme chovat a co dělat, když najdeme v přírodě mládě nebo zraněné ptáče. Na Velikonoční prázdniny jsme se rozešli každý s dekorací do svých domovů, kropenatou slepičkou na vrbovém proutku, který si každý vyrobil. 

OZOBOTI ve výuce

Od začátku školního roku jsme začali s výukou nové informatiky - digitální gramotnosti, která je v souladu s novým rámcovým vzdělávacím plánem pro základní školy.

Součástí je i robotika a programování s využitím Ozobotů. Žáci čtvrtých tříd se nejprve naučili psát na papír kódy, kterými tyto malé roboty ovládají. Ve fotogalerii najdete celé vytvořené plány a mapy, po kterých nyní naprogramovaní Ozoboti jezdí. Další fází bude kódové programování na počítači.

Žáky tento nový typ informatiky a učení velmi baví.

ADAPTAČNÍ SKUPINA PRO UKRAJINSKÉ UPRCHLÍKY

Vážení rodiče,

od pondělí funguje na naší škole adaptační skupina pro žáky - uprchlíky. V dohledné době bude pravděpodobně otevřena ještě jedna skupina. Cílem je nejdříve naučit žáky česky a teprve poté je začlenit do běžných tříd.

Pokud byste chtěli žákům přispět finančním darem na pomůcky a pracovní sešity, případně obědy, je to možné.

Pouze v hotovosti na sekretariátu školy. Na dary nad 1000,-Kč vystavíme darovací smlouvu, kterou si můžete odečíst z daní.

Stránky