Back to top

Mgr. Martin Mikuš

Mgr. Martin Mikuš
ředitel školy
reditel@zsbroumovska.cz, 733619032

Obsah uživatele

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

povinná školní docházka ve školním roce 2020/2021 začíná pro děti, které dovrší 6 let do 31. 8. 2020. K zápisu musí také děti, kterým byl v uplynulém roce udělen odklad povinné školní docházky. Dle pokynů MŠMT proběhne zápis pouze online - bez rodičů a dětí, pomocí portálu města jako v minulých letech.

Příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce se uskuteční ve dnech 20. – 23.dubna 2020 osobně, datovou schránkou (3xemn67), poštou nebo e-mailem s elektronickým podpisem.

PLATBA JÍDELNA

Vážení rodiče,

vzhledem k bezpečnostní situaci a zavření škol si můžete zrušit trvalé příkazy na platbu stravného.

Vaše aktuální přeplatky by vám měly stačit v případě otevření škol na přelomu května a června, jak je plánováno.

Pokud trvalé příkazy nezrušíte, nevadí, přeplatky vám budou vráceny v červenci.

ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY V DOBĚ UZAVŘENÍ ŠKOLY

Vážení rodiče, naši učitelé zajistí žákům formou zadávání úkolů, formou přípravy pracovních listů a dalších vzdělávacích nástrojů domácí vzdělávání, které umožňuje internet. Rodiče žádáme, aby s námi spolupracovali (četli e-maily a web školy, kontrolovali Bakaláře a stanovili dětem dobu, po kterou se plní zadané úkoly).

Nastavení komunikace:

Pomoc studentů PF TUL s hlídáním dětí

Vážení rodiče,

studenti Pedagogické fakulty Technické univerzity Liberec nabízejí pomoc s hlídáním dětí v době uzavírky ZŠ. Cílem pomoci ze strany fakulty je individuální hlídání dětí přímo v rodinách, kde rodiče jsou lékaři, zdravotníci, záchranáři a musí se věnovat své práci.

Budete-li mít o spolupráci s některým ze studentů zájem, sledujte náš web pro další podrobnosti, které zveřejníme začátkem příštího týdne.

ŽÁDOSTI O OČR

Vážení rodiče,

vláda prodloužila dobu, po kterou bude možné ošetřovné pobírat, a zvýšila maximální věk dítěte pro čerpání. Více níže...

Tiskopisy žádostí máme připravené a můžete si je vyzvedávat v kanceláři školy v čase 8 - 12. Pokud chcete žádost zaslat elektronicky (musíte mít doma možnost si žádost vytisknout a podepsat), je to možné. V tomto případě pište na e-mail: reditel@zsbroumovska.cz.

Aktuální informace o OČR z ČSSZ zde: nové informace OČR

UZAVŘENÍ ŠKOLY

Ministerstvo zdravotnictví svým opatřením ze dne 10. 3. ZAKAZUJE osobní přítomnost žáků ve všech základních a středních školách v ČR.

V souvislosti s tímto opatřením bude naše škola AŽ DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA PRO VŠECHNY ŽÁKY.

Školní jídelna bude po dobu uzavření školy uzavřena také.

Od pondělí 16. 3. budeme vydávat potvrzení na žádost o OČR pro rodiče žáků, kteří nemají hlídání (platí pro žáky do 10 let věku). Potvrzení nemusíte nikde shánět, budeme je mít pro vás připravená.

V pondělí 16. 3. se koná provozní rada zaměstnanců, kde stanovíme další postup

Basketbal chlapci - 8. + 9. třídy

Ve čtvrtek 27. 2. jsem sehráli základní kolo basketbalového turnaje v hale ZŠ Dobiášova.

Po úvodní porážce od ZŠ Vratislavice jsme porazili ZŠ Doctrina 25:9 a ZŠ Dobiášova 16:12.

Protože Dobiáška porazila Vratislavice, rozhodovalo o celkovém pořadí skóre. To jsme měli, bohužel, horší, a tak jsme obsadili 3. nepostupové místo. Přesto chlapcům děkuji za kvalitní reprezentaci školy.

 

Základní opatření Krajské hygienické stanice + doporučení MŠMT

Aktuální vyjádření KHS ze dne 4. 3. k opatřením ve školách a zahraničním cestám zde: VYJÁDŘENÍ KHS

Základní opatření KHS k prevenci šíření onemocnění koronavirem (COVID - 19) najdete zde: OPATŘENÍ KHS

Všichni žáci byli poučeni.

Doporučení MŠMT: Co dělat, když přicestuji z oblastí zasažených koronavirem?

Stránky